Studio-Din

Hvala Allahu, Koji poducava peru, Koji covjeka poucava onome sto ne zna. Hvala Allahu, Koji je one koji vjeruju iz tmina na svijetlo izveo i na pravi put ih uputio. Neka je Allahov blagoslov na Ucitelja koji upucuje najboljoj uputi, naseg Poslanika a.s.


17.09.2007.

Pripremio Hajruddin Tahir Ahmetović prof.

KOMENTAR I KORISTI SAHIHUL-BUHARIA 2. dio

2 - POGLAVLJE: KUR'AN JE OBJAVLJEN NA JEZIKU (NARJEČJU) KUREJŠIJA [1] I ARAPA, I RIJEČI ALLAHA SVEVIŠNJEG:

„KUR'AN NA ARAPSKOM JEZIKU“ (Jusuf, 2) I RIJEČI: „NA JASNOM ARAPSKOM JEZIKU“ (Eš-Šu'ara, 195)

2.1. Enes b. Malik, radijallahu 'anh, je rekao: „Osman je naredio Zejdu b. Sabitu, Seidu b. El-Asu, Abdullahu b. Zubejru i Abdurahmanu b. Harisu b. Hišamu da sadržinu Kur'ana prepišu u više primjeraka u vidu mushafa, pa im je rekao: 'Ukoliko se raziđete, vi i Zejd b. Sabit, u arapskom jeziku Kur'ana, pa, pišite sadržinu Kur'ana sa jezikom Kurejšija, jer, zaista, Kur'an je objavljen na njihovom jeziku (narječju) [2].' Pa su i učinili tako.“

2.2. Ata' je rekao: „Izvijestio me je Safvan b. Ja'la b. Umejje, da je Ja'la uobičavao govoriti: 'Kamo sreće da vidim Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada mu se objavljuje objava! Pa, kada je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bio u Dži'rani, -a nad njim jedna odjeća koja je napravila hlad nad njim-, sa njim su bili neki od njegovih ashaba kad mu je došao neki čovjek namirisan mirisom i rekao: 'O Allahov poslaniče! Šta misliš o čovjeku koji je stupio u obrede u džubi, nakon što se namirisao mirisom?' Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem,  sačekao je jedan čas. Dolazila mu je objava. Omer je dao znaj Ja'li, to jest:....


Dođi! Ja'la je došao i uvukao svoju glavu,a on je bio sav crven u licu i, takođe, jedan čas je teško disao, a zatim je to otišlo od njega. Rekao je: 'Gdje je onaj koji me je malo prije pitao o umri?' Potražio se čovjek i došlo se s njim Vjerovjesniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, pa mu je rekao: 'Što se tiče mirisa koji je na tebi, pa, operi ga tri puta. A što se tiče džube, skini je, a zatim postupi u svojoj umri kao što postupaš u svome hadždžu.'“ [3]

[1] Ebu-Davud bilježi u „Mesahifu“ od Ka'ba el-Ensarija da je Omer pisao Ibnu-Mes'udu, radijallahu 'anhuma: „Doista, Kur'an je objavljen na jeziku Kurejšija! Zato uči ljudima Kur'an na jeziku Kurejšija a ne na jeziku Huzejla.“ Što se tiče spominjanja Arapa nakon Kurejšija, to je spominjanje općenitog nakon posebnog, jer su Kurejšije od Arapa. Dva spomenuta ajeta, dokaz su u poglavlju.

[2] El-Kadi Ebu-Bekr el-Bakilani kaže: „Značenje Osmanovih, radijallahu 'anh, riječi: 'Kur'an je objavljen na njihovom jeziku', tj. narječju Kurejšija jeste da je većina Kur'ana objavljena na jeziku odnosno narječju Kurejšija. Riječi Allaha, subhanehu ve te'ala: 'Mi Knjigu objavljujemo kao Kur'an na arapskom jeziku' (Prijevod značenja Ez-Zuhruf, 3) dokaz su da je Kur'an objavljen na svim arapskim jezicima.“ Ebu-Šame kaže: „Moguće je da se (pod Osmanovim riječima) misli da je objava Kur'ana otpočela na narječju Kurejšija.“

[3] Veza ovoga hadisa za spomenuto poglavlje i razlog njegova spomena u ovom poglavlju jeste njegova potvrda da je Kur'an objavljen na arapskom jeziku, na drugim narječjima a ne samo na narječju Kurejšija, jer čovjek koji je pitao Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, za svoj postupak nije bio Kurejšija, već je bio od drugih Arapa.

Koristi:

1.      Ukoliko čovjek u toku hadžskih ili umranskih obreda iz neznanja ili zaborava upotrijebi miris, bit će mu pređeno preko toga, jer Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, dotičnom čovjeku nije naredio da se iskupi za svoj postupak.

2.      Takva osoba, kada se sjeti ili sazna za zabranjenost takvog postupka, skinut će namirisanu odjeću i oprati je tri puta.

3.      Umra se obavlja na sličan način kao i hadždž.
Studio-Din

Primi pouku dok nije kasno...

Poruka dana
Od Asme'ija rhm., se bilježi slijedeće: "Za čudit se je čovjeku o kojem se govori dobro – a nije takav kao što se govori, pa bude zadovoljan tim govorom!? Još više je za čudit se čovjeku o kojem se govori loše – a takav je kao što se govori, pa mu bude krivo, i naljuti se!? A ono što je najviše za čuditi se jeste čovjek koji potvara ljude uz pretpostavke i sumnje, a sebe voli uz maksimalni jekin i ubjeđenje!?"Najuzvisenija znanost jeste spoznaja Allaha, a ona nas vodi spoznaji nacina ispovjedanja vjere Njemu. Sto se više siri vjerska znanost, smutnje je sve manje, a neznanje sve slabije. U hadisu se spominje:Vrijednost alima (znalca) u odnosu na abida (pobožnjaka) jeste kao vrijednost punog mjeseca u odnosu na ostale zvijezde.

(2)Ibn Mes'ud r.a. je govorio:

''Kreni na put da učiš ili da podučavaš. Radi nečeg drugog nemoj putovati, jer ćeš naći ili neznanje ili neznalicu. Uistinu, meleki prostiru svoja krila onome ko je krenuo da uči, iz zadovoljstva time što čini.''

Hadis Dana
Ostavljam vam dvije stvari kojih ako se budete drzali necete zalutati, Allahovu Knjigu i moj sunnet. (Tirmizi, Hakim, Malik)

Kur`an
O vjernici, ako vam nekakav nepošten covjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u nezananju nekome zlo ne ucinite, pa da se zbog onoga što ste ucinili pokajete. ( Al-Hudžurat)

Mudrost
MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
565437

Powered by Blogger.ba