beats by dre cheap

BRATSTVO U IME ALLAHA S.W.A.

"Gotovo da je došlo vrijeme u kojem će na vas navaliti razni narodi, kao što divljač navali na svoju žrtvu (činiju)." Upitaše ashabi: "Hoće li nas u to vrijeme biti malo, o Allahov Poslaniče?" Odgovori: "Ne, u to vrijeme će vas biti puno, ali ćete biti kao pjena na vodi. Allah Će Isčupati strah iz srca vaših neprijatelja, a u vaša srca Će Ubaciti vehen". Rekoše: " A šta je to vehen, o Allahov poslaniče? Reče: "Ljubav prema dunjaluku i strah od smrti!".
Danas, kao da je vrijeme stalo, kao da se ništa ne dešava. Nema pripadnika islamske vjere na ulicama koji poručuju svojoj braći:
Ne ubijajte se međusobno, ne svađajte se, stanite u Ime Boga Jedinog Gospodara svih svijetova!
Danas, dok gore zemlje Islama, dok se proliva nedužna krv pripadnika Islama, pripadnici Islama ćute kao da se ništa ne dešava.

Zar stotine miliona muslimana širom svijeta Imami nijesu u stanju da pozovu da zajednički upute poruku svojoj braći i svojim sestrama da prestanu sa mržnjom, sa međusobnim ratovima, sa nejedinstvom?

Zar Imami nemaju tu obavezu pred Stvoriteljom? Zar svi mi nemamo tu obavezu pred Stvoriteljom? Ili je važnije nešto drugo? Ili je važnije nevažno?

Danas bilo ko može da uhvati za ruku pripadnika islamske vjere i da mu kaže, ti si terorista, da ga zatvori, da radi što želi sa njime, kao da nema stotina i stotina miliona muslimana kojima je obaveza da zajednički upute poruku svijetu da terorizam ne pripada Islamu,

Danas se pitam, ovog Mubarek mjeseca zašto smo nijemi i slijepi i gluhi, kad je naša obaveza da kažemo jasno i glasno, da vidimo istinu i da čujemo jauke onih koji pate.

Da li postoji musliman koji može da kaže da u Knjizi Časnoj nije ovo zapisano:
Ali Imran, sto treći ajet:
"Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte ! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji !".

Zašto onda ne uradimo onako kako nam je naređeno?

Studio-Din
http://studiodin.blogger.ba
15/09/2007 11:14