beats by dre cheap

Žurba je od šejtana l.a.

Živimo u vremenu u kojem ljudi ubrzavaju svoj život. Sve rade mašinama i žele da sve brzo ide. Zbog toga život ljudi evropskih, tj. zapadnih zemalja brzo prolazi i oni ili ne uživaju ili ne mogu uživati u životu, ne mogu živjeti sporije ili sa više zadovoljstva. U orijentalnim zemljama ili - kako ih takođe zovu - u tehnološki slabije razvijenim zemljama, čovjek je još uvijek u mogućnosti da uživa u životu i njegovim zadovoljstvima jer tehnologija ubrzava život ljudi na Zapadu kao i sve što uz njeg ide. Sve što rade, ide brzo...

Ali u orijentalnim zemljama, zemljama Trećeg svijeta, zemljama koje su u Evropi i na Zapadu okarakterisane kao zaostale, tamo čovjek nalazi više draži u zadovoljstvu života nego kod evropljana. Ovo je poklon od Allaha Svemogućeg ali to ljudi iz istočnih zemalja ne shvataju, tako su nepažljivi i bezumni. Pokušavaju živjeti istim standardom kao i ljudi na Zapadu. A to je jedna beskorisna i štetna želja jer su u situaciji da izgube draž zadovoljstva života, a kada sve brzo prolazi, čovjek nema vremena da pronađe draž života. Zbog toga je to blagoslov i poklon od Allaha Svemogućeg ljudima Orijenta, da nisu moderne i tehnološki razvijene zemlje. Mogu pronaći malo više zadovoljstva, budući da su bliži prirodi, jer brzim tehnološkim napretkom se ljudi udaljavaju od prirode.

Priroda daje ljudima snagu i zadovoljstvo i što je čovjek bliže prirodi, više energije dobija, više zadovoljstva i više draži i otkriva više slobode od sveg ostalog. Svaka kriza i žalost koje pogađaju zapadne zemlje je kazna za njih jer se udaljavaju od prirode i njihova veza sa prirodom je sve slabija. Tehnologija je svela povezanost zapadnjaka sa prirodom na najmanju moguću mjeru time što ih je dovela do toga da žive u željeznim ili betonskim gradovima, gdje ne dolaze u dodir sa prirodom. I svuda oko njih je metal i u svome okruženju ne mogu osjetiti elemente prirode. Udaljavaju se od svoje fizičke prirode a čovjek može disati samo ako je fizički povezan sa prirodom.

Sa dolaskom žurbe i mašina, mora se raditi brže i naše fizičko tijelo se brzo troši, i čovjek se umno i duhovno uništava. I čovjek postaje kao mašina. Tehnologija želi ljude napraviti svojim robovima; ona želi kontrolu nad ljudima umjesto da ljudi nju kontrolišu. Tehnologija želi kotrolu nad cijelim svijetom, nad cijelim čovječanstvom. Ovo je tajna i najdublji uzrok svih nevolja i muka današnjih ljudi.

Studio-Din
http://studiodin.blogger.ba
16/09/2007 11:28