beats by dre cheap

Da, on je Allahov poslanik

 Kroz razgovore sa ljudima da se primijetiti da mnogi imaju pogrešnu sliku o islamu, a prije svega o Kur'anu i o Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ova pogrešna dolazi kao plod velikog zalaganja jednih od najvećih neprijatelja islama - orijentalista. Veliki broj muslimana je palo na toj velikoj smutnji koju šire nevjernici i orijentalisti, a na žalost veliki broj je onih koji se predstavljaju muslimanima među orijentalistima, tako da postižu još veći učinak među neukim muslimanskim masama. Zbog toga za što bolje upoznavanje sa njihovim krivim tumačenjem, uz Allahovu subhanehu ve te'ala pomoć, pokušaćemo ukazati na neke laži i otrove koje šire orijentalisti. No prije svega da kažemo koju riječ o orijentalistici, šta je ona i šta joj je cilj. Orijentalistika proučava orijentalnu (orijent - istok) kulturu, jezike, običaje, dakle islam i njegovu kulturu. Orijentalistika je nauka koju su izmislili Jevreji i kršćani, tj. njihovi misionari, s ciljem da ubace otrov sumnje u Allahovu subhanehu ve te'ala objavu i program života kojeg Allah subhanehu ve te'ala iznosi u Kur'anu, te kroz praksu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem.

Parola kršćanstva: "PODAJ CARU CAREVO, A BOGU BOŽIJE" se pod uticajem orijentalista počinje širiti među muslimanskim svijetom. Zbog velikog neznanja muslimana o svojoj vjeri, orijentalisti lahko proturaju svoje laži i nepotvrđene činjenice. Tako u svojim djelima šire laži kao što su: Kur'an nije Allahova subhanehu ve te'ala objava, već je djelo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koje je napisao po uzoru na Toru i Bibliju, on je samo društveni reformator, a nije Božiji Poslanik, šerijat ne može riješiti probleme današnjeg "naprednog" čovjeka, to je mogao u doba Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, te da je u ovom vremenu društvenog napretka zastario i nepraktičan i slične laži koji šire ovi smutljivci. Na žalost, veliki broj (ne)muslimana je potpao pod njihov uticaj, pa je čak jedan dio islamske "uleme" potpao pod njihov uticaj i tumače islam i njegove propise prema njihovim bljuvotinama. Orijentalisti ulažu veliki napor kako bi izučili islam i njegove propise, ali ne da bi ga pomogli, već da ga uništili iznutra. Oni smatraju (na žalost i veliki broj muslimana) da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije ništa drugo no društveni reformator koji se digao protiv nepravde, tiranije i nasilja, a kako kažu dalje "sebi je propisao poslanstvo da bi ga ljudi slijedili i bili mu pokorni."


Da ovo nema nikakve osnove i da su ovo samo gluposti praznih glava ukazuje mnogo činjenica da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zaista Allahov Poslanik, a ne društveni reformator, kako ga nazivaju ovi neprijatelji Allahove subhanehu ve te'ala vjere islama. Da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem želio društvenu reformu ne bi se neprijateljski ponašao prema nečemu što je bilo najvrednije kod ljudi, a to su kipovi i idoli, koje su ljudi obožavali i njima se klanjali. Protiv njega su se digli i nasilnici i oni kojima je nasilje činjeno, bogati i siromašni, sve u cilju objašnjavanja ljudima o ništavnosti onoga što obožavaju i čemu se klanjaju. Da je bio samo društveni reformator, odustao bi nakon što su zlostavljanja dostigla najveći stepen, a njemu bilo ponuđeno bogatstvo, vlast i žene, samo da se kloni onoga u što je ljude pozivao. Zbog čega bi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i njegovi sljedbenici bili više zadovoljni progonom, mučenjima, a ne bogatstvom položajima, ako se vrate u obožavanje kipova. Ali ne, on je od ljudi tražio samo jedno obožavanje Jednog i Jedinog Allaha sallallahu alejhi ve sellem, a da se odbace obožavanja kipova koje su sami napravili.


Ako je, kako tvrde orijentalisti, želio samo društvenu reformu zbog čega dira Jevreje i kršćane (sljedbenike knjige) i ukazuje na neke njihove devijacije i greške. Šta on ima s njima? Zbog čega povećava, na neki način, poteškoće svojim pristalicama? Zar mu nije dovoljan broj neprijatelja među idolopoklonicima? Da je bio samo društveni reformator olakšao bi svojim pristalicama ibadete, ali vidimo da nije tako. U pustinjskoj Arabiji, bez dovoljne količine vode, uslov za namaz je abdest - propisno čišćenje vodom. Zatim kupanje poslije spolnog općenja, preporučivanje kupanja petkom, a sve to u pustinjskom okruženju u kome je voda predstavlja rijetkost. Zar ovo liči na društvenog reformatora? Zbog čega post cijelog mjeseca u godini (ramazana)? Kakve on ima veze sa društvenom reformom? Zbog čega podsticanje na dobrovoljni namaz, post, hadždž, zekat...? Kakve sve ovo ima veze sa društvenom reformom? Zar ovo nisu takoreći neke stege, zapreke i poteškoće, posebno u ovakvom okruženju? Sve ovo su dokazi koji ukazuju na laži koje su plasirali neprijatelji islama.

Mi vjerujemo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uistinu Allahov Poslanik, a najveći dokaz za to je Kur'an, za koji kažu orijentalisti da ga je napisao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a to je jedna od najvećih laži koju je lahko oboriti i dokazati da je on Allahova subhanehu ve te'ala objava i putokaz ljudima na dunjaluku i vodič ka ahiretu.

Studio-Din
http://studiodin.blogger.ba
03/11/2007 07:21